Elérhetőségek

Tiszabura Község Önkormányzata

Cím: 5235 Tiszabura,
Kossuth Lajos utca 52.
Telefon:
+36/59/201-106
Mobil:
+36/70/418-9191
E-mail:
tiszabura.kozsegi.onkormanyzat@gmail.com
További... Nyitvatartás


Akikre büszkék vagyunk

Híres tiszaburaiak az 1930-as évek végén.
 

Bárczay István, bárczai, földbirtokos (Dobogóhát puszta) * 1903. Budapest. A gazd. akadémiát 1924-ben Debrecenben végezte. E. é. ö. szolgálata után 1926 óta az atyjától kapott birtokon és bérleten összesen 1400 holdon gazdálkodik. A NEP elnöke, a Ref. egyh. h. főgondnoka. - Felesége: bárczai Bárczay Ilona, gyermekei: Miklós és István.

Buzi Sándor vegyeskereskedő * 1872. Mezőtur. Kovácsmester volt, 1910-ben nyitotta üzletét. - A világháború alatt a 29. h. gy. e. kötelékében teljesített katonai szolgálatot. - Felesége: B. Kovács Eszter, leánya: Rózsika.

Chikán Béla, ilinyi id. ny. főjegyző (Felsőnyakashát) * 1866. Kenderes. A közig. tanfolyamot Szolnokon végezte. S. jző volt Ecseg, Buják, Szirák, Ecséd és Hart községekben, 1890-től a. ü. jző Tiszaroffon, 1894-től Tiszaburán. 1921 óta nyugdíjban van és birtokán gazdálkodik. A közs. képv. test. és járási mezőgazd. biz. tagja. - Felesége: Némethy Jolán, gyermekei: Béla (Pestszenterzsébeten polg. mester), Olga (polg. isk. tanár), Dezső (székesfővárosi tisztviselő). Tovább...

Fischbein Sámuelné özv. földbirtokos (Gyolcspuszta) * Furka. 865 holdas birtokán férje halála után 1920 óta gazdálkodik fiai segítségével. Néh. férje várm. és v. th. biz. tag volt. - Fiai: Imre és Mihály.

Gál György nyug. közs. irnok * 1876. Tiszabura. 1911-ben lett községi irnok, 1930-ban nyugalomba vonult. - 1914-ben a 29. h. gy. e.-hez vonult be, harcolt az orosz és román fronton, mint őrmester szerelt le. Bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. Képv. test. tag, a Ref. egyh. presbitere, a NEP választm., a Mezőgazd. bizottság r. tagja. - Felesége: ? Kiss Szidónia, gyermekei: Szidónia és Irén.

Gyökös Imre ref. el. isk. tanító. - A 3. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett, mint tart. hdgy szerelt le, K. cs. k. tulajd. A Hangya szövetkezet ü. v. igazgatója. - Felesége: Kovács Eszter, fiai: Imre és Zoltán.

Juhász Bálint várm. útfelügyelő * 1880. Kenderes. 1906-ban lépett a vármegye szolgálatába. Beosztása a Tiszaroff - Tiszaszentimre útszakasz. - A 68. és 17. h. gy. e. kötelékében harcolt az olasz fronton, fogságba esett. - Felesége: Tarkó Erzsébet, leányai: Ilona, Mária és Erzsébet.

Kacskó János ref. lelkész * Tiszabura. A teológiát Debrecenben végezte 1916-ban. 1916-tól 1918-ig Tiszaroffon és Tiszaburán s. lelkész volt. 1919 óta Tiszaburán rendes lelkész. Iskolaszéki elnök, a Hangya szöv. elnöke. - Felesége: Tantó Gizella, gyermekei: Mária, Márta és János.

Kolláth András várm. útfelügyelő * 1876. Kenderes. 1914-ben lépett a vármegye szolgálatába. A Pusztataksony - Kisköre vonalon teljesít szolgálatot. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és olasz fronton, vaskereszt (vit. étem szalagján), K. cs. k. tulajd. - Felesége: Nagy Zsófia, gyermekei: András, Zsigmond, Bálint, Imre, Erzsébet, Zsófia és Etelka.

Kovács János földbirtokos * Tiszabura. Ősrégi földbirtokos család sarja. Modernül felszerelt 130 holdas birtokán gazdálkodik, a törökszentmiklósi és abádszalóki kiállításon arany és ezüst díszoklevelet kapott. - A 68. gy. e. kötelékében a román fronton harcolt. - Közs. képv. test. virilis tag, a Ref. egyh. presbitere, a Hangya és a Hitelszövetkezet ig. tagja. - Felesége: Mészáros Erzsébet, gyermekei: Erzsébet és János.

Ref. egyházközség a reformáció kezdete óta áll fenn, anyakönyvet 1678 óta vezet. A templomot 1704-ben a rácok felgyujtották s csak 30 év után épült fel újra.

Schwarcz Izidor kocsmáros * 1880. Tiszabura. A szabóipart tanulta, segéd volt Bpesten és Kunhegyesen s u. itt volt önálló, kocsmáját 1905-ben nyitotta. 1927-ben szikvízgyárat alapított, teljesítő képessége óránként 80 üveg. 7 hold földön gazdálkodik. - Felesége: Schwarcz Julianna, gyermekei: Ilonka és László.

Schwarcz József földbirtokos, kereskedő * Tiszabura. Üzletét 1896-ban alapította, cséplőgépével bércséplést is végez. 1915/18-ban a 68. gy. e.-ben szolgált, mint tizedes szerelt le. 200 kat. hold földön gazdálkodik, a közs. képv. test. vir. tagja. - Gyermekei: Kálmán, Matild, Miklós (szikvízgyáros), Ibolya.

Szabó János kocsma- és halászat bérlő özvegye Bohács Mária * Tiszaroff. Özvegyi jogon bérli gr. Szapáry Gyulától a kocsmát s a Tiszaszabályozási társulattól a halászatot. ? férje a 10. gy. e. kötelékében résztvett a világháborúban. -ĄFiai: János, István és László.

Szabó László terménykereskedő * 1890. Tiszaroff. 1926 óta foglalkozik terménykereskedéssel. - A 9. h. husz. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, háromszor megsebesült, fogságba esett, 50%-os rokkant. - Felesége: Mészáros Erzsébet.

Szánthó József közs. főjegyző * 1896. Gyula. A közig. tanfolyamot 1915-ben Szombathelyen végezte. Két évig Kókán volt gyakornok, 1923-tól Vezsenyen s. jző, 1930-tól közig. jző Tiszaroffon, 1932 óta Tiszabura főjegyzője. 1915-ben bevonult a 101. gy. e.-hez, harcolt az olasz, szerb és orosz fronton, megsebesült, mint hdgy szerelt le. II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k., seb. és háb. eml. érem tulajd. Levente főoktató, a Testnev. biz. és az Önk. tüzoltó egy. elnöke. - Felesége: Sütő Erzsébet, gyermekei: Ferenc és József.

Szapáry Gyula gr. földbirtokos (Taskony-puszta) * 1901. Nyirábrány. A gazdasági akadémiát 1924-ben Magyaróvárott végezte. Egy évig otthon gyakornokoskodott, 1925-ben átvette anyjának büki gazdaságát, 1928-ban atyja halála után a taskonyi uradalmat, amely 3636 kat. hold. terjedelmű. A Középtiszai árment. társ. elnöke, a Jász- N.-Sz. vm. gazd. egy. alelnöke, örökös thb. tag.

Tiszaburai Hangya Szövetkezet 1907-ben alakult 500 taggal és 800 üzletrésszel, jelenleg 411 tagja van 998 üzletrésszel, 1927 óta szikvízgyára van. 1933 évi forgalma 36.000 P volt. Elnöke Kocskó János ref. lelkész, ü. v. igazgatója: Gyökös Imre ref. tanító. Pénztáros: Sije Bálint, üzletvezető: Trike József.

Tóth Jenő Gábor vegyeskereskedő * 1897. Tiszanána. Segéd volt Budapesten, Karcagon, Kunhegyesen, önálló 1934 óta. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az olasz fronton, megsebesült; bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd.


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Tiszabura Község Önkormányzata - Magyar