TISZABURA

keres

A tartalomhoz

Főmenü:


Tiszaburai Vadásztársaság

Napjaink > Ez történt...


Több mint másfél évtized után 2007 áprilisában - lakóhelyünk nagyobb földbirtokkal rendelkező gazdáinak javaslatára:

Tiszaburai Földtulajdonosok Közössége
néven alakult újjá községünk vadásztársasága.


A szervezet Kacskó Sándor elnöklete alatt, Áy András vadászmester szakmai irányításával, Mészáros Béla gazdasági vezető és Mészáros Imre földtulajdonosi képviselő közreműködésével, valamint Czakó István, Dobler János, Dobler Tibor, Godó János, Győri András, Kacskóné dr. Újfalusi Valéria, ifj. Mészáros Béla, Molnár József, Muzsnyai Tamás, Ratkai Zoltán és Szikszó György részvételével látja el feladatát (a társaság szabályzata szerint egyébként bármely burai földtulajdonnal bíró, vagy állandó tiszaburai lakóhellyel rendelkező polgár kérheti a szervezetbe való felvételét).
Az egyesület megalakulását jelentősen megnehezítette, hogy korábban a helyi vadászati jogokat az abádszalóki társaság gyakorolta (jelenleg is lakóhelyünk 4500 hektáros földterületéből csupán mintegy 3000 hektáros térségen folytathatjuk tevékenységünket), s több mint egy éves előkészítő, szervező munkára volt szükségünk, hogy a helybéli, vagy a Tiszaburáról elszármazott földtulajdonosok beleegyezést, felajánlásait a magunk számára biztosítsuk vadászati jogaink visszaszerzéséhez. Mindezzel kapcsolatban több szívmelengető esetet említhetnénk, amikor távolba szakadt "atyánkfiai" tettek bizonyságot lokálpatriotizmusokról, a szülőföld megbecsüléséről, szeretetéről (a kép árnyalására természetesen ellenpéldát is felhozhatunk, amikor tősgyökeres, illetve nagymultú, történelmi nevet viselő családok mai leszármazottai az abádszalóki társaságot részesítették előnyben) - tudtuk meg az egyesület tagjaitól.
A kezdeteknél bizony több nehézséggel is szembe kellett néznünk: az első néhány hónapban a dúvadak olyannyira elszaporodtak, hogy komolyan veszélyeztették a vadállomány normális szaporodási ütemét (a fácán- és nyúl "populáció" lezsigerelt állapotba került, melynek megoldásaként több mint 40 rókát sikerült puskavégre kapnunk).
A vadászfelszerelések beszerzése sem számított "olcsó mulatságnak". Egy középkategóriás sörétes puska bolti ára megközelítőleg 40 000 Ft-ot tesz ki, míg a távcsővel felszerelt golyós lőfegyverek ára (a különösen drága optikai célzó-berendezésnek "köszönhetően") megközelíti a 400 000 Ft-ot, (hogy a vadászathoz szükséges lőszer, muníció költségét ne is említsük). Ennek következtében nem számít meglepetésnek, hogy vadásztársaink többsége másodkézből, használtan jut lőfegyvereihez. Évi mintegy másfél milliós bevételünk (megalakulásunkkor az első tagok 130 000, a később jelentkezők 150 000 Ft-tal járultak hozzá a kezdeti a kiadásokhoz) legnagyobb részét elviszi az állandó vadőr alkalmazásának, és az állatok takarmányozásának költsége.
Az elmúlt majd egy esztendő leforgása alatt több százezer forintot költöttünk utóbbi célra (emellett a nagyobb gazdálkodók mezőgazdasági melléktermékeit is a vadállomány kielégítő szintű ellátására, táplálására fordítjuk). Deklarált célunk , hogy társaságunkat minél gazdaságosabbá, jövedelmezőbbé alakítsuk (a zsákmányt pénzzé tegyük, kihasználjuk a bérvadászatból adódó lehetőségeket).
A mindeddig 14 alkalommal megrendezett vadászatainkon 6 vaddisznót, több tucat dúvadat, néhány őzbakot, szépszámú nyulat, fácánt, vadkacsát, vadlibát sikerült elejtenünk. A terítékeink általában nem túl nagyszámúak (több alkalommal néhány társunk vad nélkül volt kénytelen hazatérni), viszont azzal is büszkélkedhetünk, hogy egy-egy szerencsés hajtás alkalmával Czakó István és korábbi vadőrünk, Váradi Csaba 2-2 vaddisznót kapott puskavégre (előbbi esetben kalandos körülmények között, gépkocsi tetejéről sikerült az állatokat kilőni). Két francia és több olasz vendégvadászt is üdvözölhettünk már községünkben, a Párizsból érkező Philip barátunk (aki három napot töltött Tiszaburán) nevéhez köthető az első trófeás őzbak elejtése 2007. áprilisában (az első képen látható a francia pincészettel, palackozó üzemmel bíró vendégvadászunk, aki lelkesen számolt be családjának az itt töltött időszakról).
Természetesen szigorúan betartjuk az előírt vadászati időszakok rendjét, a vadak által okozott károk megelőzésére, csökkentésére, a túlzott elszaporodás, a beteg egyedek selejtezésére - meghatározott kvóta szerint - ritkítjuk az állományt, fokozott figyelmet fordítunk a községünkben is előforduló vadorzók ténykedésének kiküszöbölésre.
Egy-egy jól sikerült vadászat után természetesen nem maradhat el, hogy fehér asztal mellett, kedélyes beszélgetés, poharazgatás közben számoljunk be élményeinkről, vitassuk meg némely vadásztársunk kitűnő eredményét, illetve esetleges balsikerét. Mindig élményszámba megy az ifjú vadászok felavatása, amikor a sokat tapasztalt "öreg rókák" irányításával, mulattató ceremóniák között nyernek felvételt új tagjaink a közösségbe.Terveink között szerepel, hogy a közeljövőben, a korábbi és jelenlegi burai földtulajdonosok számára (akiket egyébként az elejtett vadakból több alkalommal is megleptünk már kisebb-nagyobb ajándékokkal) bankettet rendezzünk kapcsolataink és helybéli hagyományok ápolására, megőrzésére" - fejezték be a beszélgetést a vadásztársaság tagjai.
Kezdőlap | Tiszabura | Intézmények | Napjaink | Tallózó | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe