TISZABURA

keres

A tartalomhoz

Főmenü:


Tájékoztató

Napjaink > Sportos hírek > Horgászat


Tisza-Tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5350 Tiszafüred Kossuth tér 1.

Tájékoztatás a Tisza-tó Halászati jogával kapcsolatbanTisztelt Horgásztársak !

A Magyar Országos Horgászszövetség Elnöksége 2008. november 28.-án megjelentetett közleményében többek között azt teszi közzé, hogy a Tisza-tóra a 2010. évre szóló területi engedélyeket továbbra is a MOHOSZ jogosult kibocsátani, csak ez az engedély lesz az érvényes.
Az Elnökség közleménye szerint: "Megtévesztő és jogellenes tehát minden egyéb tájékoztatás, akár a Tisza-tavi Sporthorgász Nonprofit Kft.-től, akár az FVM-től származik".

A közlemény előzményeként a Magyar Állam tulajdonát képező Tisza-tó halászati jogával kapcsolatosan az állam képviseletében eljáró Minisztérium honlapján 2009. november 17-én közleményt jelentett meg, amelyben felhívta a horgászok figyelmét, hogy 2010. január 01.-től a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. a halászati jog jogosultja, akinek joga és kötelessége - többek között - a 2010. évre szóló területi engedélyek kiadása is. A közlemény tartalmazza:
" Az egyéb szervezetek által esetlegesen kiadott területi engedélyek érvénytelenek."

A MOHOSZ által utóbb megjelentetett közleményre tekintettel az FVM államtitkára 2009. december 02-án egyeztetést tartott, amelyen az FVM, mint a Magyar Állam halászati jogával kapcsolatban az Állam törvény által felhatalmazott képviselője, a MOHOSZ és a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. képviselői vettek részt.

Az egyeztetésen a Kft. kinyilatkozta, miszerint a Magyar Állammal megkötött, (jogerős bírósági ítélettel is megerősített) érvényes szerződése alapján 2010. január 01.-től a halászati jogosultra háruló kötelezettségeket és jogokat gyakorolni fogja, és a 2010. évre szóló területi engedélyek értékesítését megkezdi, továbbá semmilyen formában nem fogja érvényesnek tekinteni a MOHOSZ által esetlegesen 2010. évre kibocsátott területi engedélyeket.

Az FVM államtitkára úgy nyilatkozott, hogy a Minisztérium magára nézve kötelező érvényűnek tartja a halászati jogra vonatkozó haszonbérleti szerződést, és jogszerű állapotként a Tisza-tó halászati jogosultjaként 2010. január 01.-től a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.-t tekinti. Az Államtitkár úr jelezte, hogy hamarosan ezt megerősítő hivatalos közleményt fog megjelentetni a minisztérium szakapparátusa.

A MOHOSZ fenntartotta álláspontját, miszerint függetlenül a Minisztérium és a Kft. által jogszerűnek tartott halászati jogra vonatkozó szerződéstől a MOHOSZ saját magát tartja továbbra is a halászati jog jogosultjának, és az általa kibocsátott területi engedélyeket tekinti érvényesnek.

A Kft. jogkövető magatartást kíván tanúsítani, és ezért nyomatékkal szeretné felhívni az érintettek figyelmét az alábbi tényekre:

A Tisza-tó halászat joga a Magyar állam tulajdonában álló Tisza-tóhoz kapcsolódó, a tulajdonjogtól elválaszthatatlan vagyoni értékű jog. A halászati joggal kapcsolatos hatósági jogokat az FVM szakigazgatási szervein keresztül gyakorolja, és a halászati igazgatás területén hatóságként jár el.

Az FVM az államot megillető halászati jogot szerződéssel halászati hasznosítóra átruházhatja. Az érvényes halászati törvény, illetve végrehajtási rendeletei alapján a halászattal kapcsolatos jogok és kötelezettségek része a halászati-horgászási tevékenység ellenőrzési kötelezettsége is. A halászati jogosult e körben rá háruló kötelezettségét többek között az általa foglalkoztatott halőrök útján gyakorolja.

A fenti rendelkezések értelmében a Tisza-tó halászati-horgászási tevékenységével kapcsolatosan 2010. január 01.-étől kezdődően a halőri tevékenység végzésére a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. által foglalkoztatott, a halászati hatósághoz bejelentett, és nyilvántartásba vett halőrök lesznek kizárólag jogosultak. Más szervezet foglalkoztatásában lévő halőrök a Tisza-tó területén 2010. január 01.-ét követően ellenőrzési joggal nem rendelkeznek.

A MOHOSZ Elnökségének a november 28-i közleménye ellentétes a vonatkozó törvényi szabályozással, és megtéveszti a jóhiszemű horgásztársadalmat. A MOHOSZ-t az FVM. már 2009. augusztusában hivatalosan értesítette arról, hogy 2010. január 01.-ét követően a Tisza-tó halászati jogosultja a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. lesz.

A hivatalos értesítés, illetve a hivatkozott FVM közlemény ellenére a MOHOSZ november 28.-án közzétett közleménye jogsértő, és megtévesztő.

A MOHOSZ mint társadalmi szervezet működése felett a törvényességi felügyeletet a Magyar Köztársaság Ügyészi szervezete látja el, amely a november 28.-i Elnökségi közlemény ügyében törvényességi felügyeleti eljárást folytat.

A MOHOSZ közleményével ellentétben a Magyar Köztársaságban a jogszabályokat kell alkalmazni. Erre tekintettel azon horgászok, akik a MOHOSZ által 2010. évre kibocsátott és megvásárolt területi jeggyel horgásznak a Tisza-tavon, megvalósítják a jogosulatlan horgászást, amelynek megállapítása esetén a jogszabályokban előírt szankciók alkalmazásra kerülnek velük szemben, azaz attól függetlenül kár érheti őket, hogy a MOHOSZ által kibocsátott területi jegyet megvásárolták.

A területi engedélyek érvényessége nem attól függ, hogy a kibocsátó saját maga érvényesnek tekinti, hanem törvényi szabályozás alapján érvényes területi engedély kibocsátása csak és kizárólag a halászati jogosult joga és kötelezettsége.

A MOHOSZ Elnökség hivatkozott közleményével kapcsolatosan több büntetőjogi tényállás alapos gyanúja is felmerült, ezért folyamatban van a közleményben megfogalmazottak alapján büntető feljelentés megtétele.

Amennyiben a MOHOSZ közleményével kapcsolatban büntetőjogi felelősség megállapításra kerül, úgy az érvénytelen engedélyek esetleges forgalmazóival, viszonteladóival szemben a várható esetleges polgári jogi kártérítési igénye(ke)n túl, felmerülhet az esetleges büntetőjogi felelősség vizsgálata is.

A Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. a fenti tájékoztatással azt szeretné hangsúlyozni, hogy a tőle elvárható minden lehetséges módon tájékoztatni kívánja a horgásztársadalmat az egyértelmű jogi helyzetről, a Magyar Állam képviseletében eljáró FVM jogi álláspontjáról, annak érdekében, hogy a horgászokat a halászati jogosult személyében 2010. január 01.-vel hatályba lépő változás miatt kár ne érje.Tiszafüred, 2009. december 04.Hegedűs Gábor ügyvezető
Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit KFT.Kezdőlap | Tiszabura | Intézmények | Napjaink | Tallózó | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe