TISZABURA

keres

A tartalomhoz

Főmenü:


Horgászrend

Napjaink > Sportos hírek > Horgászat


A Tisza-tó horgászrendje 2010

2010 Január 1-től a vízterület hivatalos kezelője a:
Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.Az engedély érvényes:
A Kiskörei-duzzasztómű felett a 403,5-440 fkm. között a Tisza és a tározó területére; az Eger-patakra a Borsodivánka és Négyes községeket összekötő közúti hídjáig., a Tisza-tó körüli szivárgóárkokra.

Közép- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által előírt korlátozások
1.) A Tisza-tó északi, természetvédelmi oltalom alatt álló régiójának határai: a 33-as főközlekedési út Poroszlót Tiszafüreddel összekötő szakaszától a Tisza 440 km-éig a folyótól keletre és nyugatra eső védtöltések közötti terület. Ezen területen - a Tisza és a IX-es öblítőcsatorna kivételével - tilos a robbanómotorral hajtott vízijárművel való közlekedés. A kijelölt tilalmi (rezervátum) területen fekvő Kerek-tó, Hordódi Holt-Tisza, Háromágú vízrészekre egész évben tilos a belépés, ott-tartózkodás, következésképpen a horgászat és a halászat is. A Nyárád-ér, Eger-patak vonala, az 57, 58, 59-es alappontok által meghatározott vonal, illetve a 33-as főút, a Tisza és a IX-es öblítő csatorna által határolt területre február 1-től június 15-ig tilos a belépés, az ott-tartózkodás és a horgászat. A közlekedés június 15-től csak robbanómotor nélkül hajtott (elektromos vagy evezős) csónakkal engedélyezett.

2.) A Tisza-tó déli részén található természetvédelmi oltalom alatt álló terület határai: a Tisza jobb partja, az V-ös öblítőcsatorna (Aranyosi-öblítő), valamint egyenes vonal mentén a Kozma-fok, a Balázs-fok és a Kis-Tisza által határolt terület. Ezeken a területeken csak a 4 kW teljesítményt meg nem haladó belső égésű motorral hajtott csónak és kishajó közlekedhet, kivéve a védelem alá került Óhalászi Holt-Tisza, Porong-tava, Ispán-tava, Hód, Gaznyilas és Partos-fenék, ahol robbanómotoros csónak használata szintén tilos.

3.) Az 1.) és 2.) pontokban meghatározott területek látogatható részein is tilos:
- a sátorozás, a kempingezés, a tűzgyújtás és a növényzetirtás;
- a természetvédelmi oltalom alatt álló állatok szaporodási helyét, illetve a madártelepeket 200 méternél jobban megközelíteni, a védett hínárnövényekből álló hínármezőket (tündérfátyol, tündérrózsa) károsítani, azokon keresztül vízi járművel közlekedni;
- engedély nélkül horgászstéget elhelyezni (az engedély nélkül kihelyezettek elbontását a természetvédelmi hatóság kezdeményezi).

Horgászati előírások
1. Felnőtt horgász a törvényi előírások szerint egy időben kizárólag csak 2 bottal és botonként legfeljebb 3 horoggal horgászhat, ennek az előírásnak a megsértése halvédelmi törvénysértés. Ifjúsági és gyermek horgász 1 bottal horgászhat, a gyermek horgász csak egy horgot használhat felszerelésén.

2. Tilalmi időkre, legkisebb kifogható méretekre és a naponta kifogható mennyiségekre vonatkozóan a következő szabályok érvényesek a horgász területi engedély érvényességi ideje alatt.

Halfaj l Fajlagos tilalmi idő l Legkisebb kifogható méretCsuka II.16. - III.31. 50 cm
Süllő III.2. - IV.30. 35 cm
Kősüllő III.2. - V.29. 25 cm
Balin III.2. - IV.30. 40 cm
Kecsege III.2. - V.29. 45 cm
Ponty V.2. - VI.15. 30 cm
Márna V.2. - VI.15. 40 cm
Harcsa V.2. - VI.15. 60 cm
Amur - 40 cm
Jászkeszeg V.2. - VI.15. -
Paduc V.2. -VI.15. -
Szilvaorrú keszeg V.2. - VI.15. -
Menyhal - 20 cm


A helyi horgászrend megsértése a területi engedély bevonásával jár.

Felnőtt területi engedély birtokában a méretkorlátozással védett halakból (ideértve a kősüllőt is) naponta összesen 5 db fogható, egy halfajból azonban legfeljebb 3 db. (Tehát fogható pl. 3 db ponty, 1 db süllő és 1 db csuka. Vagy pl. 2 db ponty, 1 db balin, 1 db amur és 1 db harcsa.) Ezenkívül a méretkorlátozás alá nem tartozó fajokból és menyhalból naponta összesen 10 kg fogható, amennyiben a horgász a méretkorlátozással nem védett halfajokból olyan példányt fog ki, amellyel a 10 kg-os súlyhatárt túllépi, a halat megtarthatja, a horgászatot azonban a méretkorlátozással nem védett halfajokra köteles arra a napra beszüntetni.
Ifjúsági engedély birtokában a méretkorlátozással védett halakból naponta összesen 3 db, egy halfajból legfeljebb 2 db fogható. Ezenkívül fogható 10 kg egyéb, mérettel nem védett halfaj, illetve 10 kg menyhal. Amennyiben a horgász a méretkorlátozással nem védett halfajokból olyan példányt fog ki, amellyel a 10 kg-os súlyhatárt túllépi, a halat megtarthatja, a horgászatot azonban a méretkorlátozással nem védett halfajokra köteles arra a napra beszüntetni.
A gyermek horgászjeggyel rendelkező horgász naponta a méretkorlátozás alá tartozó halfajokból összesen egy darabot, méretkorlátozás alá nem eső fajokból és menyhalból pedig naponta összesen 5 kilogrammot foghat ki. Ha a gyermek horgász a méretkorlátozással nem védett halfajokból olyan példányt fog ki, amellyel az öt kilogrammos korlátozást túllépi, a halat megtarthatja, a horgászatot azonban a méretkorlátozással nem védett halfajokra köteles arra a napra beszüntetni.

3. Időszakos tilalmak:
a.) Január, február és december hónapokban horgászni csak a naptári napkelte és napnyugta közötti időszakban szabad. Az éjszakai horgászat tilos.
b.) Fajlagos tilalmi időszakon túl január, február, március és december hónapokban is tilos a harcsa fogása.
c.) A halállomány ívóterületeinek védelme érdekében május 02 - június 15.-e között tilos a horgászat az Eger-patak befolyásától a Négyes-Borsodivánka községeket összekötő közút hídjáig.

4. Tilos a horgászat a téli kikötő területén és az erőmű felvizén 300 m hosszan. Az öblítőcsatornák zsilipjeinek folyás irányában számított 50 m-én belül tilos a kikötés és a horgászat.

5. A Tisza-tavon tilos foglalt vagy jelölt helyet létesíteni. A bedobás helye bójával kizárólag csak a horgászat időtartamára jelölhető meg.

6. A fogási naplóba a méretkorlátozással védett és megtartani kívánt halat a fogást követően azonnal, az egyéb halakat a vízpart elhagyása előtt, (de naponta legalább egyszer) be kell jegyezni.
A fogási naplót a horgász a rajta feltüntetett határidőig a naplót kiadó egyesületnél köteles leadni.

7. A haljelölés a halgazdálkodási munkát segíti. Jelölt halról a jelet akkor szabad levenni, ha az a kifogható méretet eléri. A levett jelet, a fogás helyét, idejét, a hal testhosszát, magasságát, súlyát, valamint a horgász nevét és lakcímét tartalmazó feljegyzést kérjük postán a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.-nek (5350 Tiszafüred, Gábor Áron utca 2/a) vagy a MOHOSZ-nak (1511 Budapest, Pf.7.) megküldeni.

8. A szervezett horgászversenyeket előzetesen írásban a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.-nek engedélyezésre be kell jelenteni. A versenyzőket elsőbbség illeti meg a horgászverseny helyszínén, a verseny időtartama alatt csak a versenyzők horgászhatnak.

9. Szemetes helyen a horgászatot megkezdeni és horgászni tilos! A szemetes helyen horgászótól a területi engedély bevonható, illetve az illetékes hatóság helyszíni bírságot szabhat ki. A horgász köteles a horgászat befejezésével a szemetet magával vinni vagy a szemétgyűjtőbe helyezni.

10. A horgászatra vonatkozó szabályok megsértése a hatósági eljáráson kívül egyéb következményekkel is jár. A területi engedélyt már a szabálytalanságot megállapító hivatalos személy, a halőr is visszatarthatja. Halvédelmi törvénysértés esetén a halászati hatósághoz történő továbbítás végett az állami horgászjegyet is visszatarthatja.

11. Az itt nem szabályozott kérdésekben a halászatról, horgászatról szóló törvény az irányadó.

Kezdőlap | Tiszabura | Intézmények | Napjaink | Tallózó | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe