TISZABURA

keres

A tartalomhoz

Főmenü:


Hulladékszállítás

Napjaink

Községünk önkormányzata 2007. márciusában módosította a hulladékszállításról és a közterületek tisztántartásáról alkotott rendeletét. Ennek értelmében megszűnik a korábbi, főleg nehéz helyzetben élő időseket, nyugdíjasokat érintő 100 %-os hulladékelszállítási díjmentesség, s ennek helyébe 70 és 40 %-os kedvezmény lép.

A 70 év feletti egyedülállók esetében - amennyiben a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegének 250 %-át (ez jelenleg 67 825 Ft-ot tesz ki), a hulladékszállítási díj 30 %-ának fizetésére válik jogosulttá.
70 év feletti házastársak esetén, a havi egy főre eső jövedelem nem lépheti túl a 40 695 Ft-ot (a nyugdíjminimum 150 %-át), ebben az esetben a hulladékszállítási díj 60 %-át fizetheti be a kérelmező.


  • 2007-től a község belterületén lévő üdülőtelkek tulajdonosainak évente egy alkalommal 3 havi szemétszállítási díjat kell megfizetniük.


Kérjük, a díjfizetés csökkentés iránti írásos, a Polgármester Úrhoz címzett kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Titkárságán legyenek szívesek leadni (a kérelemnek tartalmaznia kell a havi nyugdíjról, illetve egyéb jövedelmekről való iratok fénymásolatát, az ingatlan tulajdonjogáról való nyilatkozatot, illetve a kérelem beadásának indokait.
A Polgármester a kérelem benyújtását követő 2. hónap 1. napjától érvényesíti döntését.Kezdőlap | Tiszabura | Intézmények | Napjaink | Tallózó | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe