TISZABURA

keres

A tartalomhoz

Főmenü:


 

Hivatalunk elérhetőségei:titkarsag@tiszabura.hu burahiv@dunaweb.hu

06/59/356-226 Fax:06/21/333-2146

Az ÓVODA új telefonszáma: 06/21/333-2147

 

JEGYZŐI ÁLLÁSPÁLYÁZAT

(az aláhúzással kiemelt szövegrészre kattintva a pályázat teljes szövege elérhető pdf formátumban)

 

A kormányhivatal határozata a vadászterület határának megállapítására

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

2016. július

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016. április

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(az aláhúzással kiemelt számokra kattintva a jelzett oldalszámú lap tekinthető meg pdf formátumban)

 

Községünk Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011-ben sikeresen pályázott a belügyminisztérium Start Minta Munkaprogramjára, amelynek keretében az elmúlt év novemberében 150 közmunkás kezdhette meg településünk belvízelvezető rendszerének karbantartását, felújítását, az illegális szemétlerakók felszámolását, parkosítását.

A mezőgazdasági alprogram keretében indult el a megközelítőleg 160 m2 alapterületű (8 m x 20 m-es) fóliaház kialakítása, amelynek munkálatai 2012. február elejére zárultak le. Közmunkásaink – a helyi gazdálkodók, őstermelők irányítása mellet - mintegy 50 000 palántát neveltek fel, amelyek többsége május első hetében került kiosztásra falunk kiskert-tulajdonosainak körében. A melegházban korábban elültetett zöldségfélék (uborka és paradicsompalánták) erre az időszakra már szárba szöktek, termést hoztak, s előreláthatólag az egész éves szezonban folyik majd a különböző növénykultúrák gondozása, nevelése.
Ugyancsak a mezőgazdasági projekt keretében történt meg a korábbi termelőszövetkezeti tulajdonban lévő, rossz állagú épület felújítása, ahol – terveink szerint – egy 40 sertést tartására alkalmas
állattenyésztő telep alapjait raktuk le. Ezzel párhuzamosan önkormányzatunk mintegy 20 hektáros területet vett használatba a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől, ahol megtermelhetjük a szükséges takarmánymennyiséget az állattartó telep számára, másrészt felhasználhatjuk a mezőgazdasági programunk egyéb céljaira is.

Elmondhatjuk, hogy programjaink révén több száz hátrányos helyzetű dolgozónknak tudunk munkalehetőséget biztosítani. 2012 februárjától 140, márciustól újabb 136 fő állhatott munkába (előbbi turnus esetén három havonként történik 50-50 közmunkás cseréje, utóbbiak év végéig szóló munkaszerződéssel rendelkeznek).

Településünk – ahol a lakosság több mint 80 %-át kitevő roma népesség körében általánosnak mondható a munkanélküliség - a közmunkaprogram biztos megélhetést, kenyérkeresetet biztosít a fokozottan hátrányos helyzetű, korábban jórészt szociálisan segélyekből élő lakóink számára.

 

A programról készült fotók megtekintése

 

TÁJÉKOZTATÓ a földhivatalok által végzett parlagfű fertőzöttséggel kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekről

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.


A megyei Kormányhivatal Földhivatala ezúton is tájékoztatja az ingatlan tulajdonosokat, kezelőket, illetve a termőföldek használóit, valamint minden további érintettet, hogy a fenti kötelezettség betartásának ellenőrzését a körzeti földhivatalok 2012. július hónapban Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek külterületén (beleértve a zártkerti ingatlanokat is) megkezdik. A rendszeresen végzett ellenőrzések a vegetációs időszak végéig tartanak.
Belterületen az ellenőrzéseket a település jegyzője végzi.

 

Külterületi földrészlet parlagfű fertőzöttségére vonatkozó bejelentést szóban, írásban, vagy elektronikus úton lehet megtenni az illetékes földhivataloknál, a megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságánál (5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.). Lehetőség van Kormányablaknál (5000 Szolnok, Kossuth tér 5/A.) történő bejelentésre is.

 

További információ

Kezdőlap | Tiszabura | Intézmények | Napjaink | Tallózó | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe